My z advokátní kanceláře HAVEN víme, kdy je třeba
situaci zklidnit. Jindy naopak budeme důrazní.

Nebojíme se velkých úkolů od velkých zadavatelů. Máme
s nimi totiž zkušenosti.

Hovoříme plynně anglicky
a německy. Zahraničním klientům vstříc.

Férové podmínky a pružná spolupráce. Protože pořádek dělá přátele.

Důvěra zavazuje

Proto vždy budeme rychlí než zbrklí, důrazní než prchliví, rozumní než bláhoví. Chceme totiž dojít k cíli dříve než později.

Bez obav dopo-
ručujeme klientům naší poradenské společnosti i pro ty nejzásadnější případy.

Peter Hradil
chairman
LYDON WELLS Group

Kromě běžné agendy si velice vážíme podílu na zvyšování právního povědomí členů UGD.

Ing. Milan Sládek
předseda
UNIE GRAFICKÉHO DESIGNU

Právníci AK HAVEN nám pomohli nastavit vztahy s našimi zaměstnanci a pomáhají nám také řešit každodenní problémy společnosti.

Jan Kynčl
statutární ředitel
SynopsIS Technologies a.s.

Problémy moderní doby

Podnikáte na internetu nebo prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony. Vyvíjíte nový software. Tomu rozumíme.

Rádi se podílíme na nových projektech. Provedeme Vás všemi úskalími při startu Vašeho podnikání nebo Vám pomůžeme optimalizovat vaše procesy.

více více

Zahraniční klienti

Příchod do českého právního prostředí není snadný. Mluvíme proto také anglicky a německy.

Pomůžeme vám s pobytem v Česku, s bydlením i s podnikáním, s nákupem či prodejem nemovitostí nebo s uzavřením či naopak rozvodem manželství. Zastoupíme vás také v soudním sporu.

více více

Řešení sporů

Chtěli byste bouchnout do stolu. Tomu rozumíme. Jednání u soudu ale není jako ve filmu.

Zastupování u soudu vyžaduje přesnost v pojmech a orientaci v procesních pravidlech. Nejúspěšnější strategií pro zvládání argumentů protistrany je předvídavost. Soud ale není jediná instituce pro řešení sporu, provedeme Vás také rozhodčím nebo mediačním řízením.

více více

Prevence

Ve své práci budujete úspěšné zítřky. Tomu rozumíme. Advokát má být ale zlý prorok.

Prevence je malování černého čerta na zeď. Všichni doufáme, že problémy, před kterými se vás snažíme ochránit, nikdy nenastanou. Snad proto, že štěstí přeje připraveným ve všech oblastech práva. Provedeme proto důkladnou revizi Vašich smluvních vztahů i interních dokumentů.

více více

Právní podpora korporací

V každém stádiu vývoje má vaše firma své specifické potřeby. Tomu rozumíme.

Základním kamenem našeho servisu jsou věcně i formálně správné zakladatelské dokumenty společnosti. K nim se připojuje bezpečnost smluvních vztahů s obchodními partnery či zaměstnanci a ochrana před zneužitím moci úřadů a státu.

více více

Mgr. Andreya Volgová Mgr. Robert Novotný

Andreya pomůže nastavit i ten nejsložitější smluvní vztah nebo strukturu společnosti. Pomáhá také cizincům a jejich zaměstnavatelům.

více více

Mgr. Andreya
Voglová

Linkedin.com

Robert má bohaté zkušenosti se spornou agendou, zejména s uplatňováním nároků z náhrady škody. Specializuje se také na německy mluvící klientelu.

více více

Mgr. Robert
Novotný

Linkedin.com

Kancelář

Jeseniova 1151/55
130 00  Praha 3

+420 212 246 725
info@ak-haven.cz

Nečekejte
na
zázrak