Robert Novotný

„Do žádné bitvy se nepouštím
bez promyšlené strategie.“

 • Kromě češtiny hovořím německy a anglicky
 • Jsem absolvent právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (2007, Mgr.)
 • Jsem advokát

Zaměření v advokátní kanceláři

 • Náhrada škodyKomplexní zpracování sporů o náhradu škody včetně mimosoudního vyrovnání
 • Závazkové právoSoudní uplatňování pohledávek českých a německých subjektů (spory se zahraničním prvkem) včetně zastupování před soudem
 • Autorské právoKomplexní zpracování sporů z oboru autorských práv (určení autorství a ochrana autorského díla)
 • Odpadové hospodářstvíProblematika nakládání s obaly a odpady
 • Zastupování německy hovořících klientů

Významné projekty

 • Vedoucí projektu založení autorizované obalové společnosti
 • Kompletní revize obchodní dokumentace dovozce automobilů
 • Licenční smlouva pro software (EULA)
 • Dlouhodobý konzultant při tvorbě systému pro advokátní kanceláře a správu pohledávek (www.synopsis.cz)
 • Spoluautor systému na upomínání pohledávek (www.inkaso24.cz)
 • Právník Unie grafického designu (od ledna 2012)

robert.novotny@ak-haven.cz

Vystoupení a články

 • Seminář Tvorba smluv a základy autorského právasemináře Unie grafického designu
  Praha, 28. ledna 2010
 • Prezentace Autorské právo v grafickém designu a audiovizi Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
  Zlín, 14. dubna 2010,
 • Přednáška Autorské právo se zaměřením na praxiblok přednášek Unie grafického designu na veletrhu Svět reklamy
  Brno, 20. září 2011
  Praha, 4. října 2011
 • Seminář Design a právo II.semináře Unie grafického designu
  Praha, 23. ledna 2012
 • Přednáška Kontraktace podle nového občanského zákoníkublok přednášek Unie grafického designu na veletrhu Svět reklamy
  Brno, 24. září 2013
  Praha, 1. října 2013
 • Spoluautor článku Mediace náhrady škody na zdraví (1. část): Náhrada škody v občanském zákoníkuspoluautor s Mgr. Alicí Kubíčkovou, LL.M.
  Zdravotnické noviny, č. 22/2013, str. 34, 4. listopadu 2013
 • Spoluautor článku Mediace náhrady škody na zdraví (2. část): Náhrada škody v novém občanském zákoníkuspoluautor s Mgr. Alicí Kubíčkovou, LL.M.
  Zdravotnické noviny, č. 22/2013, str. 34, 17. listopadu 2013
 • Článek Předmanželské smlouvy - a možnost modifikace společného jmění manželůčasopis PROFASHION, 03/04 - 2014, str. 34 až 41
 • Přednáška Smlouvy pro tvůrce autorských dělblok přednášek Unie grafického designu na veletrhu Reklama a polygraf 2014
  Praha, 15. května 2014
 • Přednáška Kontraktace podle nového občanského zákoníkublok přednášek Unie grafického designu na veletrhu Svět reklamy
  Brno, 25. září 2014
  Praha, 7. října 2014
 • Přednáška Webová prezentace a platné právní předpisyblok přednášek Unie grafického designu na veletrhu Marketing Mix
  Praha, 15. září 2015
  Brno, 22. září 2015
  Ostrava, 22. března 2016
  Hradec Králové, 9. června 2016
 • Přednáška Web jako předmět práva. Zákonné limity reklamy.blok přednášek Unie grafického designu na veletrhu Marketing Mix
  Praha, 15. září 2016
  Brno, 22. září 2016
 • Spoluautor článku Kauza Metrostav: Co může dělat se svým logem bez souhlasu autora?spoluautor s Mgr. Andreyou Voglovou
  časopis Font 1-2017, str 44
 • Přednáška Legislativní novinky.blok přednášek Unie grafického designu na veletrhu Marketing Mix
  Praha, 19. září 2017
  Brno, 26. září 2017
 • Seminář GDPR – jak se připravit na novou legislativu.semináře Unie grafického designu
  Praha, 27. února 2018